CLEAN Grøn Erhvervsvækst fremmer efterspørgsel fra private boligere på energieffektivt byggeri og klimavenlige løsninger.

Projektet arbejder i to spor: energi og klima. Projektets partnere er meget involverede i alle aktiviteter, herunder efteruddannelse til energihåndværker og klimaentreprenør, events og anden synliggørelse overfor private boligejere. Projektet arbejder inden for i 6 partnerkommuner.

Der er 15 partnere og projektet hører under CLEAN, Danmarks grønne klynge www.cleancluster.dk 

Formål

For perioden 2014-2015 er målet at skabe 100 nye, grønne job.

Tankegangen bag er at danne rammerne for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger og understøtte med uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og vidensdeling. Gennem disse tiltag skabes værdi for kommuner i form af synliggørelse, beskæftigelse, vækst, energibesparelser og CO2-reduktion uden for kommunen som virksomhed og hermed et væsentlig bidrag til opfyldelse af klimaplan. For private boligejere giver energirenovering værdi i form af bedre komfort og tryghed, værdisikring, bedre driftsøkonomi, sikring mod stigende energipriser samt god samvittighed. For private virksomheder giver energirenovering værdi i form af øget omsætning, beskæftigelse, netværk og synliggørelse.

Markante resultater
Projektet er blevet kendt på de markante resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst regi og 165 årsjob skabt på 3 år.

De 165 årsjobs svarer til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Hertil kommer DKK 38,5 mio. i positiv samfundseffekt.

Projektet er blevet anerkendt med en CSR-pris for bedste partnerskabsprojekt i 2012 samt nominering som finalist til et af de 5 bedste projekter i EU i 2013 for bæredygtig vækst for SMV-virksomheder. 

Fokusområde 2014-2018:

  • Netværket af energihåndværkere
  • Uddannelse af bankrådgivere i viden om energirenovering
  • Matchmaking/netværksmøder mellem Bedre Bolig rådgivere og energihåndværkere i CLEAN kommuner.
  • Matchmaking mellem CLEAN energiforsyningsselskaber for understøttelse af BedreBolig-ordningen

Historik
Projektet er initieret af Middelfart kommune og en række partnere, og var i 2010-2013 et projekt støttet af EU og Syddansk Vækstforum. Målet var at skabe 300 nye grønne job i perioden - 165 job blev opnået. 
Fra 1. maj 2013 blev det et selvfinansierede offentligt-privat partnerskab.
Fra 1. januar 2014 blev projektet  fusioneret ind i Lean Energy Cluster
1. maj 2014 fusionerede Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster, til Danmarks stærkeste klynge inden for clean tech: CLEAN - og Grøn erhvervsvækst fulgte med.
Derefter ændrede partnerskabet status til projekt og har nu navnet CLEAN Grøn Erhvervsvækst, som et selvstændigt subbrand under CLEAN med eget logo og denne hjemmeside.

Budget
1.3 mio. kr/år.  Projektet er fuldt partnerfinansieret, og beskæftiger 4 medarbejdere, se kontakt os

Varighed
2010-ingen slutdato

 

Læs pressemeddelelsen om fusionen i maj 2014