Et tilbud til danske boligejere fra 2019 med udgangspunkt i energiråd fra Spar-Energi.

I Middelfart, Fredericia, Høje Taastrup, Roskilde, Fredensborg kommuner vil man i januar- februar 2019 teste en softwaremodel, der gør det muligt for kommunerne nemt og uden store ressourcer at sende individuel energivejledning i e-boks til de enkelte borgere. Modellen udvikles af Vigand & Maagøe, og den gør kommunerne i stand til selv at vælge indsatsområde eller vælge af de fastsatte kampagner, som f.eks:

1. Husejere med oliefyr

2. Forskellige typer bygningsejere jf. bygningsatlas (sbi) f.eks. parcelhusejere.

3. Nye brugere af fjernvarme

4. Lejere i udlejnings ejendomme, som man ønsker at give råd om indeklima og reduktion af varmeforbrug

5. Grundejere som har plads til jordvarme.

Realdania støtter projektet, men Energistyrelsen støtter nu også projektet i erkendelse af, at kommunerne har en vigtig rolle i den direkte kontakt til borgerne om individuel energivejledning, samt at der er respekt og nærvær om en besked i e-boks, som man modtager fra sin egen kommune.

Øvrige GE-kommuner, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense forventes at være med i næste fase af kommuner, som tager digital individuel energivejledning til sig, som værktøj til at kommunikere med boligejere.