Undersøgelser viser, at et dårligt indeklima påvirker både sundhed, trivsel og præstationsevne.

De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan. Det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt*.

Indeklimaundersøgelser på de danske skoler fra 2009 og 2014 viser, at indeklimaet ikke er forbedret trods investeringer i renoveringer, og i 91 % af de undersøgte klasselokaler overskred CO2-niveauet grænseværdien på 1000 ppm dagligt.
Andre udfordringer er lyd og lys i fyringssæsonen, høje temperaturer udenfor fyringssæsonen samt en hel række andre parametre i forhold til oplevet dårligt indeklima.

En væsentlig udfordring er, at mange kommuner i de seneste år har haft en snæver renoveringsindsats primært med fokus på energisparetiltag. Samtidig har den nye skolereform lille fokus på indeklima og de samspil mellem bygninger og adfærd, som er helt afgørende for at løsningerne virker i praksis. Hverdagen i skolerne ved manuel naturlig ventilation viser to modstridende udfordringer, hvor behovet for koncentration og ro vinder over behovet for frisk luft og en behagelig temperatur.

Det er svært at fastholde en langsigtet adfærdsændring hos de enkelte lærere og klasser, uden en fælles koordineret og organisatorisk indsats på skolerne. Endelig må det erkendes, at der ikke findes en ”one size fits all”-løsning, - og det ikke er muligt at udpege skoler med det værste indeklima alene på baggrund af bygningsterminologi. Der er dog meget som tyder på markant dårligere luftkvalitet i fyringssæsonen og i klasselokaler med manuel naturlig ventilation.

CLEAN er i en positiv dialog med Realdania om flere delprojekter fra en partnerkreds af 4 kommuner (Middelfart, Nordfyn, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner), Alexandra Instituttet og MOE samt en hel række producenter, som matcher Realdanias kampagner med fokus på:

  1. Erfaringsopsamling
  2. Strategiske indeklimaplaner i kommunerne
  3. Indeklima- Innovation gennem pilotprojekter samt generel netværk og forankring af viden i praksis

Gennem de forskellige delprojekter er det overordnede formål at lette processen for valg og igangsætning af robuste og helhedsorienterede 360 graders indeklimarenoveringsløsninger af danske skoler, hvor både sundhed, teknik og langtidsholdbare adfærdsændringer er tænkt sammen. Ønsket er, at vi på sigt kommer op på et tilfredsstillende og gerne bedre sundhedsniveau end vores nordiske nabolande.

*(Kilde: Indeklima i skoler, publikation af Realdania 2017: DTU, Alexandra instituttet m.fl. Læs den HER)