CLEAN Green Plan projektet tilbyder en grøn forretningsplan efter virksomhedens ønske - udarbejdet af de bedste rådgivere - med 50% i støtte.

Med professionel og konkret rådgivning har du nu mulighed for at få realiseret din virksomheds potentiale inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Projektet tilbyder virksomheder at få dækket 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælger virksomheden selv, ligesom virksomheden selv vælger, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en grøn forretningsplan for.

Igennem hele forløbet vil CLEANs konsulenter stå til rådighed for spørgsmål og vejledning, så planen ikke ender i skuffen, men bliver til øget konkurrenceevne og forbedret miljø.

Hent brochuren om CLEAN Green Plan

Få mere information om CLEAN Green PLan på cleancluster.dk