Lotte Lindgaard Andersen

Lotte 04 Jonas Fotografi

Projektchef / Chief Project Manager

Jeg har det overordnede ansvar for projektledelse, ressourcer og -udvikling i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst med involvering af partnere og styregruppe. Jeg koordinerer indsatserne indenfor energi- og klimasporet i tæt samarbejde med resten af teamet og har særlig fokus på uddannelse af håndværksmestre og klimaentreprenører, markedsføringsstøtte samt formidling af de gode resultater. Desuden er jeg CLEAN ansvarlig for et EU-projekt om dybde energirenovering (REFURB). Erfaringerne herfra inddrages i Grøn Erhvervsvækst projekterne. Min baggrund er civilingeniør i miljø samt mange år i rådgiverbranchen.

I am head responsible for project management, resources and development in project CLEAN Green Business Growth involving partners and advisory board. I am coordinating the activities within the energy- and climate track with special attention to education of master craftsmen, climate ambassadors B2B events and communication of the good results. Additionally I am CLEAN responsible for an EU-project about deep energy renovation (REFURB).The experiences from will be drawn into the GBG project. My back ground is Master of Science in environmental engineering and many years in the advisory business.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2422 9228


Charlotte Darre

Charlotte sh 140x210px 002

Projektleder / Project Manager

Jeg er den samlende kraft og daglige kontakt i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Jeg står for planlægningen af energi- og klimasporet, samt hvilke events, uddannelser og andre samarbejder, der skal tegne projektet og partnere udadtil. Jeg har fokus på synergi og æstetik gennem mit arbejde med lavenergi og bæredygtighed. Min baggrund er Arkitekt, cand. arch.

I am the gathering force and daily contact in CLEAN Green Business Growth. Responsible for the overall planning of the energy- and climate area within the project as well as events, education and other cooperations respresenting the project and projectpartners externally. I focus on synergy and aesthetics through my work within low energy and sustainability. I have a cand. arch. Architecture degree.  

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 3086 6686


Emilie Faber

Emilie SH2 140x210

Kommunikations- og eventkonsulent / Communications and Event Consultant

Jeg er ansvarlig for den eksterne kommunikation, og har som fokus at fortælle de gode historier, der bliver til i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Jeg står for drift og vedligehold af vores hjemmeside og sociale medier, og derudover er jeg med til at arrangere og gennemføre de events, vi er en del af. Jeg er uddannet journalist.

I am responsible for the external communication, and my focus is to portray the interesting stories that emerge within CLEAN Green Buisiness Growth. I maintain our website and social media accounts, and I also prepare and organise the events, that we are a part of. I have a bachelors degree in jounalism.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2423 3966