Som en del af regerings vækstplan har Energistyrelsen etableret ordningen BedreBolig. 

BedreBolig giver virksomheder, der beskæftiger håndværkere, arkitekter, konstruktører og ingeniører
m.fl., mulighed for at uddanne BedreBolig-rådgivere. Virksomhederne kan derefter godkendes til at levere en samlet rådgivningsydelse til danske boligejere i hele processen omkring energirenovering.

Med BedreBolig sikres boligejerne faglig rådgivning, der støtter boligejerne i at vælge energirigtige løsninger og igangsætte energiforbedrende projekter, når de vedligeholder og forbedrer deres bolig.

Kan jeg blive BedreBolig rådgiver?
Der er allerede flere energihåndværkere, der nu også er uddannet BedreBolig rådgiver. Find information om krav her. BedreBolig rådgivere kan komme på Håndværkerlisten på denne hjemmeside på lige fod med energihåndværkere. 

Hvornår foregår uddannelsen?
Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver tages i det almindelige uddannelsessystem. Uddannelsen udbydes pt på Københavns Erhvervsakademi og fra maj 2016 også på Erhvervsakademi Dania. Uddannelsesforløbet er brugerbetalt og udbydes i sammenhæng med energikonsulent-uddannelsen.
Få information om kursusdage, tilmelding og pris her

Virksomheden skal godkendes
Når en medarbejder i virksomheden har taget den nødvendige uddannelse, og virksomheden derefter
har opnået en godkendelse til at levere ydelser under BedreBolig-ordningen, tildeles virksomheden status af BedreBolig-rådgiver. Ved at vælge en BedreBoligrådgiver opnår boligejeren sikkerhed for, at virksomheden tilbyder den nødvendige viden til at rådgive om energirenovering af boligen hele vejen gennem processen.