Kolding Kommune og BlueKolding er progressive ifht. både klima og miljø, og er i gang med at opgradere forholdene i Vamdrup. Det betyder, der er ved at blive lavet en såkaldt Blå Plan, der fortæller, hvordan de vil forbedre regn og spildevandsforholdene i Vamdrup. 

Borgerne bliver løbende informeret og inddraget i processen, der indtil videre har omfattet et informationsmøde i juni, og så denne klimamesse for de berørte borgere. 

På messen kan man blandt andet møde klimaentreprenører, der kan inspirere og vejlede om de forskellige muligheder man har, hvis man ønsker at lave lokal afledning af regnvand. 

Der er flere ting at tage hensyn til, når man laver en Blå Plan:

  • - Økonomi - både for den enkelte grundejer, kommunen og forsyningsselskabet. 
  • - Kapacitetsbehov - Kan den eksisterende løsning håndtere den nuværende mængde regn- og spildevand, og hvordan ser det ud for fremtiden?
  • - Miljøhensyn - Hvordan optimeres rensningen af regn- og spildevandet, og hvordan sikres det, at der ikke kommer urenset spildevand i åer, vandløb, fjord eller lign.

Udbyttet af dagen bliver, at de berørte grundejere bliver trygge ved processen og kender deres valgmuligheder.

 

 

Tid: Lørdag d. 8. september 2018

Sted: ArenaSyd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup

Tilmelding: De berørte borgere er indbudt